KANDIRA GIDA İHTİSAS OSB KISMİ KAZI-DOLGU 1. ETAP İŞİ İÇİN YAPILAN 20.08.2019 TARİHLİ İHALE SÜRECİYLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

İlimizde yayın yapan bazı basın yayın organlarında “Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GİOSB) için 20.08.2019 tarihli hafriyat ihalesine fesat karıştırıldığı” yönünde haberler çıktığından ihale süreci ile ilgili aşağıdaki açıklamanın ayrıntılı olarak yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GİOSB), kamu ihale kanununa tabi olmamakla beraber yapılacak iş ve ihalelerin şeffaf bir şekilde yapılması ve kamuoyunda tartışmalara meydan verilmemesi adına ihaleye çıkılmıştır.

                • Kandıra Gıda İhtisas OSB kısmi kazı-dolgu işi ihalesi idari şartname, sözleşme tasarısı, genel teknik şartname ve standart formlar hazırlanıp, yaklaşık maliyet hesaplanarak, ihale dosyası oluşturulmuş,
                • İhale ilanı hazırlanarak 31.07.2019 tarihinde tüm yerel gazetelere, sanayi ve ticaret odalarına gönderilmek suretiyle yayınlanmış,
                • İhale sürecinde idari şartlara uyan ve dosya satın alan 8 firmaya OSB Sahasında 16.08.2019 tarihinde çalışma alanı gösterilmek suretiyle yer görme belgeleri düzenlenmiş,
                • 16.08.2019 tarihinde ihale komisyon üyelerinin gerekli onayları alınmak suretiyle görevlendirmeler yapılmış,
                • Teklif bildirim için son süre olarak belirtilen 20.08.2019 saat 12:00’a kadar 6 adet istekli firma teklif zarflarını mühürlü ve kapalı şekilde Kandıra GİOSB Müdürlüğüne teslim etmiş,
                • İhale 20.08.2019 saat 14:00’da Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda katılımcılar ve ihale sürecini takip edenlerle beraber basına açık olarak gerçekleştirilmiş,
                • Teslim edilen teklif zarfları komisyon başkanı tarafından teslim sırasına göre açılarak VAR-YOK tutanağı düzenlenmiş,
                • İsteklilerin 1. Teklifleri salonda bulunan herkese açıklanmış,
                • Komisyon tarafından 2. teklifler istenmiş ve 2. tekliflere katılan isteklilerin teklifleri herkese açık olarak ilan edilmiş,
                • Komisyon tarafından 3. Teklifler istenmiş fakat hiçbir istekli 3. teklife katılmamış,
                • İhale komisyonu tarafından 2.320.000,00 TL ile en avantajlı teklifi veren şirketin üzerine bırakılmasına ve kararların ihale yetkilisinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş,
                • İhale komisyon kararı düzenlenerek 23.08.2019 tarihinde katılan tüm isteklilere bildirilmiş,
                • İhale üzerine bırakılan firma 03.09.2019 tarihinde sözleşmeye davet edilmiş,
                • İhale üzerine bırakılan firmadan kesin teminat alınarak 04.09.2019 tarihinde sözleşme imzalanmış,
                • 04.09.2019 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır.

                Kandıra Gıda İhtisas OSB kısmi kazı-dolgu işi ihalesi idari şartnamesinde yaptırılacak işin teknik ekipler tarafından hesaplanan yaklaşık maliyeti 5.612.000 TL ihale bedeli ise 2.320.000 TL olmakla beraber X,6’lık (3.292.000 TL) kırımla ihale edilmiştir.

                Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kısmi kazı-dolgu işi 2. etabının yaptırılması işi için ihale süreci başlatılmış, ihale 4 Aralık 2019 günü saat 14:00’da Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

                Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kısmi kazı-dolgu 1. etap işi için yapılan 20.08.2019 tarihli hafriyat ihalesi kamuya açık ve yasalar doğrultusunda yapılarak, herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemiştir. Usulsüzlük yapıldığına dair elinde somut bilgi ve belge olan kişi, kurum veya kuruluş varsa, somut belgeler ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilecektir. Ayrıca elinde somut bilgi ve belge bulunmadan kişi ve kurumların zan altında bırakılmaması büyük önem arz etmektedir.

                Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                KANDIRA GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ