- Modern Gıda Sanayi Ortamı

- Son Teknolojik Sistemler

- Teknik Alt Yapı

- Kolay Ulaşım Olanakları

- Sosyal Tesis Alanları

- Genişletilmiş Otopark Yerleri